Krakowskie Seminarium z Informatyki Stosowanej
pod patronatem Sekcji Nauk Obliczeniowych i Bioinformatyki KI PAN

15. 03. 2017 — prof. Piotr Białas — Rekonstrukcja obrazu w pozytronowym tomografie emisyjnym J-PET

12. 04. 2017 — prof. Janusz Kacprzyk — Bipolarne kwerendy do baz danych: inspiracje z nauk kognitywnych i decyzyjnych

10. 05. 2017 — dr hab. Maciej Paszyński — Szybki solwer izogeometrycznej metody elementów skończonych do symulacji proliferacji nowotworowej

14. 06. 2017 — dr hab. Joanna Kołodziej — Zarządzanie zasobami w środowisku rozproszonych klastrów chmur obliczeniowych: projekt G-Hadoop

 

Seminaria rozpoczynają się o godz. 18:00 w sali A-1-06
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ — Kraków, ul. prof. S. Łojasiewicza 11