Andrzej Łachwa

pokój C-2.25

stanowisko: starszy wykładowca

tel.: +4812 664 45 47
e-mail: andrzej.lachwa[at]uj.edu.pl

zajęcia: matematyka dyskretna, warsztaty AutoCAD, seminarium magisterskie

konsultacje w semestrze letnim: czwartki 14-15

po 15 czerwca: wtorek 18.06, g. 9-10, wtorek 25.06, g.12-13

 

Wybrane publikacje

Łachwa A.: Rozmyty świat zbiorów, liczb, relacji, faktów, reguł i decyzji, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2001 (seria "Problemy współczesnej nauki" pod red. Leonarda Bolca), 283 s., ISBN 83-87674-21-4

Ślusarczyk G., Łachwa A., Palacz W., Strug B., Paszyńska A., Grabska E.: An extended hierarchical graph-based building model for design and
engineering problems
, Automation in Construction, vol. 74 (2017), pp. 95-102

Palacz W., Ślusarczyk G., Łachwa A., Strug B., Paszyńska A., Grabska E.: Decision making in building maintenance using a graph-based knowledge representation, Proceedings of the 2017 Federated Conference on Computer Science and Information Systems, Warszawa: Polskie Towarzystwo Informatyczne, New York: Institute of Electrical and Electronics Engineers (seria: Annals of Computer Science and Information Systems, ISSN 2300-5963; Vol. 13), 2017, pp. 17-25.

Grabska E., Łachwa A., Ślusarczyk G.: Approximate reasoning and fuzzy evaluation in code compliance checking, Man–Machine Interactions 4, A. Gruca et al. (eds.), Advances in Intelligent Systems and Computing 391 (4th International Conference on Man-Machine Interactions, ICMMI 2015 Kocierz Pass, Poland, October 6-9, 2015), Springer, 2016, pp. 551-561.

Palacz W., Ślusarczyk G., Łachwa A., Strug B., Paszyńska A., Grabska E.: Knowledge-based building navigation tools with the use of a hierarchical graph model, [in:] Proceedings of the 23rd International Workshop on Intelligent Computing in Engineering EG-ICE 2016, 29 June – 1 July Kraków, Poland, 2016, pp. 301-311.

Łachwa A.: An outline of a method of evaluating the design solutions, Machine Dynamics Research, Vol. 39, No 1, 2015, pp. 37 - 45.

Łachwa A., Grabska E., Ślusarczyk G.: Approximated reasoning and evaluation in a design system, [in:] Proceedings of the 20th International Workshop: Intelligent Computing in Engineering 2013,  Vienna University of  Technology, July 1-3, Vienna, Austria, 2013, Georg Suter, Pieter de Wilde, Yaqub Rafiq (eds.), 2013.

Grabska E., Łachwa A., Ślusarczyk G.: New visual languages supporting design of multi-storey buildings, Advanced Engineering Informatics, vol. 26 (2012),  EG-ICE 2011 + SI: Modern Concurrent Engineering no. 4, pp. 681-690

Łachwa A.: Podobieństwo zbiorów, [w:] red. M. Pękala, W. Chmielowski, Informatyka, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne – Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2008, z.2, s. 105‑112

Grabska E., Łachwa A., Ślusarczyk G., Grzesiak-Kopeć K., Lembas J.: Hierarchical Layout Hypergraph Operations and Diagrammatic Reasoning, Machine Graphics & Vision, vol. 16, no. 1/2, 2007, s. 23‑38

Grabska E., Grzesiak-Kopeć K., Lembas J., Łachwa A.,  Ślusarczyk G.: Hypergraphs in Diagrammatic Design, [in:] K. Wojciechowski et al. (eds.), Computational Imaging and Vision 32, Springer, 2006, pp. 111-117.

Łachwa A., Grabska E., Ślusarczyk G.: Fuzzy Interpretation of Layout Hypergraphs, Schedae Informaticae, vol. 15 (2006), s. 165‑173.

Łachwa A.: Który zbiór wybrać?, [w:] red. M. Pękala, W. Chmielowski, Informatyka, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne – Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2006, z.1, s. 35‑49.