Kurs interaktywnej komunikacji wizualnej, finansowany przez Motorola Solutions, prowadzony był wiosną 2013, wiosną 2014 i jesienia 2015 roku; zob. informacje w zakładce Galeria.

LINGWISTYCZNE METODY PROJEKTOWANIA

Studenci poznają strukturalne metody projektowania wizualnego wykorzystujące różne typy gramatyk. Omawiane jest generowanie obrazów z użyciem gramatyk ciągowych i drzewowych, a także modelowanie roślin z wykorzystaniem systemów Lindenmayera. Do generacji obrazów o większej liczbie połączeń miedzy elementami i złożonych kształtach używa się gramatyk sieciowych, pleksowych i gramatyk kształtu. Natomiast obiekty o bardziej złożonych strukturach projektowane są z wykorzystaniem gramatyk grafowych. Rozważane jest także projektowanie obiektów trójwymiarowych z wykorzystaniem gramatyk hipergrafowych, gramatyk struktur przestrzennych i gramatyk brył.

Prowadząca: dr Grażyna Ślusarczyk