Ewa Grabska

pok. C-2.27

stanowisko: profesor

e-mail: ewa.grabska@uj.edu.pl

tel.: +4812 664 46 98

kursy: Komunikacja Wizualna, Projektowanie wspomagane komputerem, Seminarium magisterskie, Seminarium dla doktorantów

 

Monografia

Projektowanie wizualne wspomagane komputerem,  Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, 2007.

Rozdziały w książkach

(współautor: Grażyna Ślusarczyk)  „Systemy agentowe wspomagające projektowanie kreatywne",  Rozwój informatycznych systemów wieloagentowych w środowiskach społeczno-gospodarczych, Redakcja naukowa: Stanisław Stanek,  Henryk Sroka, Marcin Paprzycki, Maria Ganzha, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2008, pp. 393 - 402.

(współautorzy: T. Arciszewski, C. Harrison) "Visual Thinking in Inventive Design: Three Perspectives", in B.H.V. Topping, Y. Tsompanakis, (Editors), "Soft Computing in Civil and Structural Engineering", Saxe-Coburg Publications, Stirlingshire, UK,  Chapter 6, 2009, pp 179 -202.

Artykuły

(współautorka: Barbara Strug) Applying Cooperating Distributed  Graph Grammars in  Computer Aided Design, R. Wyrzykowski et  al. (eds.): PPAM 2005, LNCS 3911, 2006,  pp. 567-574.

(współautorzy: Katarzyna Grzesiak-Kopeć , Grażyna Ślusarczyk) Designing Floor-Layout with the Assistance of Curious Agents, V.A.  Aleksandrov et al. (eds.): ICCS 2006,  Part  III,  LNCS 3993, Springer,  2006, pp. 883 - 886.

(współautorzy: Katarzyna Grzesiak-Kopeć, Grażyna Ślusarczyk)  Visual Creative Design with the Assistance of Courious Agents,  D. Baker - Plummer et al. (eds.), Diagrammatic Representationand Inference, 4th International Conference on Diagrams 2006, Stanford, CA, USA, LNAI 4045,  Springer, 2006, pp. 218 -220.

(współautorzy: Tilmann Bitterberg, Cherif Branki, Adam Borkowski) Self-Organizing Agents Approach to Structural Design, International Transactions on Systems Science and Applications, vol. 1, no 3, 2006, pp. 277- 282,

(współautorzy: K. Grzesiak–Kopeć, J. Lembas, A. Łachwa, G. Ślusarczyk) Hypergraphs in Diagrammatic Design, K. Wojciechowski et al. (eds), Computational Imaging and Vision, vol. 32, Springer, 2006, pp. 111-117.

(współautorka: Grażyna Ślusarczyk): Intelligent Agents in Grammar-Based Design,  A. Cader et al. (eds) Artificial Intelligence and Soft Computing, EXIT, Warszawa, 2006, pp. 433-439.

(współautorki: Barbara Strug, Grażyna Ślusarczyk): A Graph Grammar Based Model for Distributed Design,  A. Cader et al. (eds. ), Artificial Intelligence and Soft Computing, EXIT, Warszawa 2006, pp. 440-445.

(współautorzy: Andrzej Łachwa, Grażyna Ślusarczyk): Fuzzy Interpretation of Layout Hypergraphs, Schedae Informaticae, vol. 15, 2006

(współautorzy: A. Łachwa, K. Grzesiak-Kopeć, Jacek Lembas, Grażyna Ślusarczyk):  Hierarchical Layout Hypergraph Operations and Diagrammatic Reasoning, Machine GRAPHICS and VISION, 16, no. 1/2, 2007, pp. 23-38.

(współautorzy: Adam Borkowski, Agnieszka Ozimek, Paweł Ozimek, Krzysztof Papiernik) Supporting Conceptual Design in Architecture by Linguistic Model, Machine GRAPHICS and VISION, 16, no. 1/2, 2007, pp. 23-38.

(współautorzy: K. Papiernik, A. Borkowski) On Applying Model-Drive Engineering in Conceptual Design, Machine Dynamics Problems, vol. 31, no. 3, 2007.

(współautorzy: Anna Paszyńska, Maciej Paszyński) Graph Transformations for Modeling hp-Adaptive Finite Element Method with Triangular Elements, Lecture Notes in Computer Science, 5103, 2008, pp. 604 – 614.

(współautorzy: Cherif Branki, Yve Christie) Collaborative Design – Source of Inspirations for Designers,  Proceedings of Computer Art Congress onEmerging forms of computer art: making the digital sense, Khaldoun Zreik & Everaardo Reyes Garcia, eds. Europia Productions, 2008.

(współautorzy: Anna Paszyńska, Marian Jabłoński) Markov Chain Model for Tree-Based Genetic Algorithm Used in Computer Aided Design.ASC 45, Computer Recognition Systems 2 2008: 297-304. 

(współautorzy Grażyna ślusarczyk, Michał Glogaza) Design Description Hypergraph Language. ASC 45, Computer Recognition Systems 2, 2008, pp.763-770.

(współautorzy: Grażyna Maria Ślusarczyk, Truong Lan Le) Visual Design and Reasoning with the Use of Hypergraph Transformations. ECEASST 10, 2008, pp. 1-15.

(współautorzy: B. Strug, G. Ślusarczyk) A Multiagent Distributed Design System [in:] Y. Demazeau et al. (eds.), 7th International Conference on Practical Applications of Agents and Multi-Agent Systems (PAAAMS 2009), Advances in Intelligent and Soft  Computing 55, Springer, 2009, pp. 364-373.

(współautor: G. Ślusarczyk) Visual Design Aided by Specialized Agents, in M. Kurzyński and M. Wozniak (eds.), Computer Recognition Systems 3, Advances in Intelligent and Soft Computing 57, Springer, 2009, pp. 527-534.

(współautorzy: A. Paszyńska, M. Paszyński) Graph transformations for modeling hp-adaptive Finite Element Method with mixed triangular and rectangular elements,  LNCS 5545, Springer, 2009, pp. 604–613.

(współautorzy: A. Borkowski, W. Palacz, S. Gajek) Hypergraph System Supporting Design and Reasoning, in Wofgang Huhnt (Ed.), Computing in Engineering EG-ICE Conference 2009, Book Series of The department of CivilEngineering, Technical University, Berlin, 2009, pp. 134-141.

(współautorka: G. Ślusarczyk) A Formal Model of Computer-Aided Visual Design, in JS Gero (ed), Design Computing and Cognition'10, Kluwer Academic Publishers, Springer, 2010, pp. 97-113.

Visual design with the use of graph-based data structure, eWork and eBusiness in Arcchitecture, Engineering and Construction – Menzel & Scherer (Eds) , CRC Press, Taylor & Francis Group, London, ISBN 978-0-415-60507-6, 2010, pp. 209-214 (invited paper).

(współautorka: Grażyna Ślusarczyk): Knowledge and reasoning in design systems, Automation in Construction 20, 2011, pp. 927-934.

Computer Aided Creativity for Visual Design, Zeszyty Naukowe Uniwersytety Ekonomicznego w Katowicach, red. Henryk Sroka, Stanisław Stanek, Creativity Support Systems, 88, 2011

(współautorzy: Mehul Bhatt, Szymon Gajek,  Wojciech Palacz): Artefactual Reasoning in a Hypergraph-Based CAD System. R. Burduk et al. (Eds.): Computer Recognition Systems, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2011, pp.471-478

(współautorzy: Wojciech Palacz, Szymon Gajek): Conceptual Designing Supported by Automated Checking of Design Requirements and Constraints, D. Frey et al. (Eds.): Improving Complex Systems Today, Proceedings of the 18th ISPE International Conference on Concurent Engineering, pp. 257-266, Springer, London, 2011.

(współautorka:  G. Ślusarczyk): Towards intelligent systems supporting conceptual design, in T. Czachorski et al. (eds.): Man-Machine Interactions 2, AISC 103, Springer 2011, pp. 259-266.

(współautorzy: Andrzej Łachwa, Grażyna Ślusarczyk): New visual languages supporting design of multi-storey buildings, Advanced Engineering Informatics, vol. 26, 2012, pp. 681-690