Opracowanie nowych grafowych modeli struktur przestrzennych mających zastosowanie w wielu dziedzinach (projektowanie architektoniczne i inżynierskie wspomagane komputerowo, algorytmy generacji i adaptacji siatek obliczeniowych, gry komputerowe, metody ewolucyjne).

Upowszechnianie wiedzy i umiejętności z zakresu interaktywnej komunikacji wizualnej wśród studentów krakowskich uczelni  w ramach współpracy z firmą Motorola i grantu Motorola Solutions Foundation.

Implementacja prototypowego  systemu komputerowego wspomagania projektowania, w którym wczesne rozwiązania projektowe są przedstawiane przez użytkownika w postaci rysunków na monitorze ekranowym i oceniane przez system komputerowy (prace zapoczątkowane w ramach grantu KBN nr 5T07F 002 25, pt. „Transformacje grafowe w konstrukcji systemów wnioskowania diagramowego", 2003 – 2006 ).

Badania naukowe Badania naukowe

Badania naukowe prowadzone w Zakładzie dotyczą interaktywnych systemów komputerowego wspomagania projektowania wizualnego, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania wiedzy projektowej w problemach decyzyjnych na wstępnym etapie projektowania. Opracowywane konceptualizacje różnych dziedzin projektowania umożliwiają tworzenie specyficznych języków wizualnych.

Do reprezentacji i przetwarzania wiedzy o projektach służą struktury grafowe i ich transformacje. Wiedza ta pozwala na tworzenie mechanizmów wnioskowania o poprawności rozwiązań projektowych zarówno z wykorzystaniem języków logicznych jak, rozmytej klasyfikacji tych rozwiązań, analizy występowania częstych wzorców oraz grafowych funkcji jądra. Badania dotyczą także ewolucyjnych metod generowania nowych rozwiązań projektowych, w której genotypy projektowanych obiektów mają postać hipergrafów, oraz wyposażenia systemu projektowego w inteligentnych agentów będących asystentami projektanta wspomagającymi kreatywne projektowanie koncepcyjne. Badana jest również badania  zbieżność algorytmów ewolucyjnych.

Ponadto prowadzone są badania z modelowania dotyczącego metody elementów skończonych  (algorytmy automatycznej hp-adaptacji), przy użyciu gramatyk grafowych. Opracowany model umożliwia sprawdzanie poprawności siatki początkowej oraz jest wykorzystany w  modelu współbieżności.

Wszystkie prace w zakresie zastosowań informatyki opierają się na opracowanych własnych modelach formalnych.